Om AnotherStep

Vil du vide lidt mere om AnotherStep, såsom hvem der står bag, og hvad vi gerne vil opnå? Så finder du det her!

AnotherStep bidragsyderne er en række kompetente konsulenter. Blandt os finder du individer, som har udgivet bøger (udkommet på L&R business forlag), er redaktører på Børsen dagblads ledelseshåndbog – praktisk ledelse – samt står bag diverse artikler og indlæg til Børsens business tillæg.

Vi er karakteriseret ved at være praktikere med fokus på anvendeligheden i vores temaer og materialer.  Vi skal selv hele tiden sikre vores egen employabilitet (markedsværdi). Det gør vi ved selv at opdatere os på de samme områder, som medlemmer af AnotherStep gør det.

 

Fakta om AnotherStep

  • AnotherStep blev stiftet i 2013 af konsulenthuset PS4 A/S.
  • AnotherStep er et rådgivende netværk med online kompetenceforum, der skal gøre uddannelse og bevidstgørelse af mellemledere nemt og fleksibelt.
  • AnotherStep’s mission er at klæde mellemlederen bedre på til at udøve ledelse til gavn for motiverede medarbejdere og øget performance.
  • AnotherStep har i de år, vi har eksisteret, udviklet flere hundrede ledere med læring og bevidstgørelse.

Vores formål med AnotherStep

AnotherSteps formål er at påvirke og udvikle dine karrieremuligheder. Vi påvirker og udvikler dine kompetencer – til gavn for dig, din virksomhed og Danmarks konkurrenceevne.

AnotherStep har til hensigt at styrke og udvikle medarbejderens kompetencer, viden og evne til at fokusere på resultater til fordel for at matche den virkelighed, som er, at verdenen hele tiden forandrer sig.

Innovation, udvikling og videndeling er de konkurrenceparametre, man i nutidens økonomi bedst kan differentiere sig på. Derfor er det essentielt at have skarpe og nyskabende medarbejdere. For at opnå dette, kræver det, at ens medarbejdere er under konstant udvikling.

Et medlemskab af AnotherStep kan bidrage til at realisere dette.

Som antydet af navnet er AnotherStep det ekstra skridt, der giver din virksomhed den ekstra konkurrencefordel. Lige præcis dét, der kan gøre den store forskel.

Missionen:

At effektivisere vidensdeling og medarbejderudvikling i den danske industri, til gavn for medarbejderne, konkurrenceevnen hos den enkelte virksomhed og den danske økonomi som helhed. Alt sammen gennem et rådgivende netværk, coaching og fleksibel e-learning.

Målgruppe:

  • Linjeledere
  • Mellemledere
  • Projektledere
  • Teamledere
  • Koordinatorer
  • Medarbejdere, som de facto er ledere, men ikke har formel magt

Tilmeld dig AnotherStep

Vil du meldes ind i det rådgivende netværk AnotherStep?

Tilmeld dig her >

Følg AnotherStep