Genvejen til High Performance team

Hvordan bliver I et High performance lederteam? Effektivt teamsamarbejde handler om at spille hinanden gode. Ved deltagelse i AnotherStep får I konkrete redskaber til at skabe en dynamisk samarbejdskultur.

Få overblik over, hvad I skal styre efter for at styrke jeres team. I får sammen indblik i, hvad I skal fokusere på for at skabe fremdrift i teamet.

Når vi laver en skræddersyet løsning til jeres lederteam, skal der tages udgangspunkt i 4 ledelsesteamer for det kommende år. I vælger selv hvilke temaer – der er mere end 50 at vælge imellem, så der er uden tvivl også noget for jeres virksomhed. Se en liste over alle de aktuelle temaer her >

Med AnotherStep Universet får I:

 • Sikkerhed for udvikling og opbygning af et high performance team.
 • 4 temaer, 4 netværksmøder og 4 teammøder.
 • Adgang til AnotherStep Universet med mere end 50 ledelsestemaer.
 • En valideret enneagramtest til alle medlemmer i teamet.
 • 4 coachsessioner med den personlige udviklingstræner.
 • Netværksdeltagelse.

Når jeres lederteam fungerer optimalt, kan det ses på bundlinjen!

Download vores brochure om High Performance lederteams – klik her >

Sådan får I mest ud af AnotherStep

Først vælger I de 4 temaer, der er vigtigst for lederteamet at fokusere og udvikle på. Når I har valgt jeres temaer og skal i gang, foregår det således:

 • I planlægger og datosætter workshops for ét tema af gangen.
 • I gennemfører læringstesten og får bevis på gennemførelsen.
 • I deltager på netværksmødet og får yderligere sparring og støtte fra andre ledere i samme situation.
 • I bruger AnotherStep til forberedelse af jeres teammøder.
 • I har altid en digital inspirationsven i AnotherStep.

De faciliterede teammøder vil fokuserer på jeres udvalgte temaer. I får udviklet og skabt den kultur, som sikrer det bedste udbytte af jeres samvær og kan efter møderne direkte anvendes i hverdagens udfordringer.

Skal vi udvikle jeres ledergruppe til et high performance lederteam, der giver resultater på bundlinjen?

Er AnotherStep den rette løsning til jeres lederteam?

Når en virksomhed fokuserer på en postiv udvikling af lederteamet, skaber det motiverede medarbejdere og bedre bundlinje!

En teambaseret organisation vil generelt bruge væsentligt færre timer på projekter og opgave. Undersøgelser viser, at teambaseret samarbejde – og fokus på motivation, engagement og performance – typisk vil øge produktiviteten med op til 30% inden for 12-18 måneder.

High Performance Teams giver gennemsnitligt 34% højere afkast på aktiverne og 26% højere afkast på investeringer (ROI).

Endelig vil der også være en positiv effekt på medarbejder-omsætningen samt større mulighed for tiltrækning og fastholdelse af nøglemedarbejdere og talenter.

Skab et lederteam, der sammen:

 • Udvikler sig mod en fælles bevidst kultur.
 • Inspirerer og motiverer alle medarbejdere.
 • Skaber resultater!

Hvad skal være jeres mål med AnotherStep Universet?

Lad os tage en dialog om mulighederne. Kontakt os i dag!

Investér i virksomhedens fremtid

En investering i jeres lederteam er en investering i virksomhedens fremtid. Kompetenceudvikling af lederteamet vil påvirke hele organisationen og bidrager derfor til øget motivation og effektivitet for alle medarbejdere.

AnotherStep universet giver jer:

 • En platform til udvikling af High Performance Team.
 • Inspiration og værktøjer til jeres fælles refleksion og udvikling.
 • Et skræddersyet udviklingsforløb, der skabes med udgangspunkt i jeres udviklingsmål.
 • En personlig coach, som styrker den individuelle udvikling til gavn for fællesskabet.
 • Træning i at forventningsafstemme og stille krav til hinanden på en konstruktiv måde.
 • Træning i at gøre indsatser målbare og give feedback.
 • Et struktureret forløb, som sikrer nye teammedlemmer størst mulig effektivitet.
 • Muligheden for at definere fælles mål og sætte rammer for succeskriterierne.
 • Adgang til et udviklingsunivers med mere end 50 ledelsesemner.

Det gavner både kultur og bundlinje at have det optimale lederteam!

Få tilbud på jeres eget udviklingsunivers gennem AnotherStep her >

 

AnotherStep Universet er for virksomheder, der ønsker:

 • At fremme en kultur, der er præget af gensidig tillid.
 • En motiveret og inspirerende ledelse, der samarbejder mod fælles mål.
 • Motiverede medarbejdere og øget produktivitet.
 • En kultur, der opfordrer til individuel udvikling og en platform, der understøtter mulighederne for dette.
 • At fastholde og styrke individuelle kompetencer.
 • At fokusere på målrettet talentudvikling.
 • At fremme dialog og samarbejde, der er præget af gensidig tillid og respekt.
 • At styrke fælles kultur og værdier.
 • At stille konstruktive krav til hinanden på basis af fælles ledelsessprog.
 • At synliggøre resultater og fejre succeser.

Tilmeld dig AnotherStep

Vil du meldes ind i det rådgivende netværk AnotherStep?

Tilmeld dig her >

Følg AnotherStep