Jeg fik en mulig ny kunde i røret, som gerne ville snakke udvikling af lederne i den virksomhed, som han er ansat i.

Han kunne ikke forstå, at det kunne være så svært for lederne, at skabe den motiverende og deltagende kultur, som kunne betyde færre opsigelser og bedre arbejdsmiljø. Som han sagde; ”Det er da logik for burhøns”!

De ‘nye’ bløde værdier

I takt med informationsudviklingen, de nye markedsforhold og de teknologiske muligheder, forandres verden og omgivelserne i et hastigt tempo. Nye markeder og kulturelle forskelle kommer tættere på. Flere fusioner, nye samarbejdsformer og landegrænser der ophæves. I videns tunge organisationer er medarbejderne vant til at tænke selv og ofte uvante med direkte ordrer (gamle lederroller).

Det kræver en ny type lederrolle, som forstår de bløde værdier

 • Dialog og evnen til at lytte
 • Coaching (få medarbejderne til selv at løse problemer ved at stille spørgsmål)
 • Konflikthåndtering
 • Åbenhed, ærlighed og nærvær
 • Evnen til at skabe motivation for både gruppen og individet

Succesfulde ledere viser, at de er i stand til at:

 • Vise retning, så enhver kender sit ”hvorfor” (Simon Sinek)
 • Forestille sig hvilke forandringer, der sandsynligvis kan fremkomme eller opstå (visionær)
 • Gode til at forventningsafstemme
 • Skabe en fælles vision, og at hver enkelt individ forstår og accepterer sin rolle
 • Skaber tillidsfuldt, respektfuldt og engageret kultur

Kan man selv lære at blive en god leder?

Stil dig selv spørgsmålene:

 • Hvor ofte bevidstgør jeg mig om de udviklingstendenser, som er i samfundet?
 • Hvad kræver det af udvikling til mine lederkompetencer?
 • Hvorfor skulle nogen ønske at blive ledet af mig?
 • Hvorfor er jeg egentlig leder – motiverer det mig og virker jeg motiverende?

Jeg tager hatten af for den potentielle kunde, som ringede og ville igangsætte en lederudviklingsproces og han ville have, at den skulle starte med, at lederne sammen skulle definerer god ledelse koblet til de udviklingstendenser, som de hver især oplever i verden lige nu.

Fredagens vise ord:

Organisationens værdi kan aldrig blive højere end lederens standard. I hvilken standard er jeres ledere?

Rigtig god weekend

Bedste hilsener

Karin Jessen
PS4 Partner