Den seneste tid har jeg tænkt rigtig meget på begrebet forberedelse. Forberedelse af min hverdag og hvad værdien af denne giver mig og andre. Jeg er blevet mere opmærksom på, at en god forberedelse giver mig større mulighed for at være 100 % tilstede med mit nærvær i nuet, hvilket både jeg selv og andre har stor glæde af.

Lige nu forbereder jeg min kommende deltagelse (fra d.6.-9.maj) på verdens største konference for uddannelse, træning og læring ATD (Association for Talent Development) og i den forbindelse forbereder jeg mig på, min rolle som Delegationsleder for en gruppe af deltagere fra Danmark.

At forberede sig betyder, at gøre et indledende stykke arbejde, som senere kan fortsættes og føre til et bestemt, ønsket resultat. At gøre sig klar til og indstille sig på, det der skal foregå og det ansvar man har sagt ja til at påtage sig. Forberedelse handler ofte om at tilegne sig en viden, og i mit tilfælde, som deltager på ATD, har min forberedelse blandt andet omhandlet, at jeg har sat mig grundigt ind i de mere end 300 workshops og aktiviteter der tilbydes på konferencen og som kan betyde, at jeg rent faktisk kan være mere til stede på de 4 dage. Hjemmefra har jeg nu en plan for de aktiviteter jeg har sagt ja til, de aftalte møder jeg har, og hvilke workshops jeg ønsker at deltage på. Og ja – min kalender er ret fyldt – så nu handler forberedelsen om at lægge pauser ind, fokusere på tid til ro og refleksion, tid til søvn og hvile og et bevidst valg af sociale aktiviteter. Der skal være plads til det spontane og jeg ved allerede nu, at dele af planen vil ændres – for sådan er det også med det man forbereder – ikke alt bliver som man forestiller sig – nuet dukker op med sine behov og aktiviteter. Men jeg kan glæde mig og se frem til 4 meget interessante dage med nogle spændende mennesker – blot for at nævne en enkelt – Barak Obama.

Vi kender alle til forberedelse, men hvor bevidste er vi om effekten af forberedelse, og hvor ofte evaluerer og justerer vi vores egne metoder for forberedelse? Jeg forbereder mig hver dag på mine daglige aktiviteter. Nogle gange handler det om at sætte sig ind i eller repetere et videns-felt, andre gange handler det om at gøre sig mentalt parat til at performe eller levere en ydelse med skarphed og professionalitet. Jeg slipper aldrig mine timer med forberedelse, for hver dag er en ny situation, og jeg ved at min forberedelse støtter mig, om end hverdagens virkeligheder nogle gange har andre nuancer.

Forberedelse handler om at gøre sig så klar som muligt til mødet med noget, og at reflektere over, hvordan man bedst muligt imødekommer en fælles forventnings afstemning eller aftale. At udføre et godt arbejde – kalder på god forberedelse og bevidsthed om hvordan man både mentalt og fysisk skal eller kan være tilstede i opgaven.

Nogle gange kan man komme til at forberede sig på det værste, eller på at dagen kan bringe negativitet eller modstand. Uden at miste mod, motivation og styrke, må man acceptere at møde virkeligheden som den er, og den kan være beriget med både godt og skidt, vi kan ikke selvom vi gerne vil, sikre 100 % lykke på vores vej.

Forberedelse kræver at man vil prioritere, at investere både tid og opmærksomhed på noget der ligger forud. At ” klæde sig på” til en opgave, et møde, et ansvar, en vanskelig situation, en eksamen, en forhandling, et indkøb, en afsked eller stort set hvad som helst der måtte dukke op i hverdagen.

De fleste kender til forberedelser der omhandler højtider og særlige præstationer som eksempelvis en fødsel, en eksamen, det første møde med svigerfamilien eller juleaften.  Formålet er i alle tilfælde, at man møder virkeligheden med en større bevidsthed og opmærksomhed. Forestillingerne er ofte værre end virkeligheden og frygt og angst kan derfor også dukke op i vores forberedelse af noget, hvilket vi skal være bevidste om, ikke at blive styret af.

Mit positive sind er sjældent styret af frygt og derfor er mit ønske også med denne inspiration, at udfordre jeres bevidsthed om hvordan I forbereder jeres hverdag? Hvordan I med glæde eller frygt kigger frem? Og hvordan I tænker, at god forberedelse kan bidrage til en større glæde i jeres hverdag?

Jeg glæder mig meget til, at opleve effekten af min egen forberedelse i næste uge, og jeg ser frem til, at kunne være i nuet med alt som kommer.

Fredagens vise ord:

Før noget andet, er forberedelse nøglen til succes” – Alexander Graham Bell

Anotherstep – en del af PS4 A/S ønsker dig en rigtig god weekend

Berit Weise Partner i PS4 A/S