På vej møder

Alle vores ”på-vej-møder” er gratis og foregår i København, Kolding og Aarhus

På vores gratis “På vej møder” får du mulighed for at blive inspireret og udfordret på en række aktuelle temaer.

Du vil møde andre spændende mennesker, og der vil være rig mulighed for at netværke og sparre.

Få inspiration og værktøjer, der kan hjælpe med dagligdagens udfordringer.

Kom og vær med!

Tema

Dato & Sted

Udfordrende afstande

Virtuel ledelse, fjernledelse, distanceledelse, ledelse på afstand – uanset hvad vi kalder det, så handler det om, at være en nærværende leder, også for dem vi ikke ser dagligt. Virksomheder fusionerer og organisationer vokser, institutioner og afdelinger sammenlægges på tværs af landet og ude i verdenen. Man organiserer sig i lokale netværk, og man har brug for at kende sammenhængskraften, kulturen og rammen for opgaverne på tværs af landegrænser. Ledelse på distance er en disciplin, som stadigt flere ledere og organisationer skal forholde sig bevidst og positivt til. Her er mange muligheder, men også mange udfordringer.

Tilmeld dig her:

København | Aarhus | Kolding

København: 

28-02-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Berit

Aarhus:

24-08-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Susanne

Kolding: 

23-03-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Liselotte

Forandringer spørger ikke om lov

De fleste har prøvet at stå overfor forandringer i arbejds- eller privatlivet. Mange oplever, at forandringer kan være svære at implementere og vænne sig til. Hvad der sker i organisationer, der undergår forandringer? Hvorfor kan det gå anderledes, end intentionen var? Hvorfor kan det være svært for de enkelte afdelinger at nå de forandringsmål, der er formuleret på det strategiske niveau, når det netop søges at gøre initiativerne så implementeringsvenlige som muligt? Vi ser se på, hvordan forskellige tilgange enten bidrager eller hæmmer forandringsprocessen.

Tilmeld dig her:

København | Aarhus | Kolding

København:

26-03-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bo F

Aarhus:

20-03-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Susanne

Kolding:

20-04-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bente

Coaching som disciplin

Coaching som ledelsesredskab styrker udviklingen af den enkelte medarbejder, og åbner op for udnyttelse af den enkeltes potentiale. Coaching fungerer super godt til de selvledende medarbejdere og succesfuld ledelse er en god investering, til etablering af motivation og effektivitet. Coaching bygger på teorier om nærvær, spørgeteknik og evnen til at være lyttende. Coaching handler om at skabe indsigt og forståelse for det at skulle tage ansvar. Coaching skal trænes som en ledelses disciplin og styrke læring og udvikling i organisationerne. Coaching modner den menneskelige indsigt både på det faglige og det personlige plan.

Tilmeld dig her:

København | Aarhus | Kolding

København:

24-04-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Berit

Aarhus:

23-04-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Susanne

Kolding:

18-05-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Liselotte

Få udbytte af dine konflikter

En konfliktstrategi er lige som et brandreglement. Man mener ikke, man har behov for det før branden er en realitet og på det tidspunkt er det for sent at gøre noget konstruktivt. Ingen virksomheder eller organisationer vil undlade at have et brandreglement ,men at have en konfliktstrategi anses stadig hos en del virksomheder for at være et svaghedstegn og ikke en naturlig og fornuftig, præventiv foranstaltning. Vi ser på fremgangsmåder og metoder for rollen som konfliktmediator samt forslag til lederen, som skal håndtere en given konflikt.

Tilmeld dig her:

København | Aarhus | Kolding

København:

22-05-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bo F

Aarhus:

23-05-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Susanne

Kolding:

18-05-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bente

Det perfekte match

Ansættelse af den/de rigtige medarbejdere er en yderst vigtig del af mange mellemlederes arbejde. Det er samtidig en vanskelig del, fordi det er en disciplin, som mange ledere er trænet i eller har stor erfaring med. At ansætte den rette person med det rette match af personlighed og faglige kompetencer er en kunst og en nødvendighed for at sikre virksomhedens succes. Vi sætter den vanskelige fase i rekrutteringsprocessen – jobinterviewet – i centrum.

Tilmeld dig her:

København | Aarhus | Kolding

København:

28-06-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Anne-Marie

Aarhus:

19-06-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Susanne

Kolding:

16-06-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bente

Persontypegrafi

Enneagrammet er et af de nyeste og mest fremtrædende værktøjer inden for personligheds-typologier. Indsigt i enneagrammets ni persontyper giver dig forståelse for den enkeltes dybere liggende motivationer og livsstrategier. Som leder eller HR-professionel gør det dig i stand til at handle og reagere langt mere bevidst. Det styrker din personlige gennemslagskraft, og udvider dine handlemuligheder.

Tilmeld dig her:

København | Aarhus

København:

05-07-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bo Z

Aarhus:

06-07-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bo Z 

Franchise som forretningskoncept

Fra enkelt forretning til succesfuld kæde
Dagens på-vej møde handler om, hvordan man kan bruge franchise som udviklingsdriver både nationalt og internationalt og få sin virksomhed til at vokse succesfuldt og med den rette timing. Vi skal høre om personlige erfaringer fra direkte involvering i ekspansions strategi og eksekvering af et af verdens mest kendte brands indtog i Danmark, samt mange års arbejde i at hjælpe andre virksomheder fra enkelt forretning til succesfuld kæde.

Tilmeld dig her:

København

København:

27-08-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bo F

 

Bæredygtig ledelse

Der er fokus på den bæredygtige fremtid og dermed kommer vi også til, at stræbe efter og fokusere på den bæredygtig ledelse. Denne beskrives som helhedstænkende og som ledelse med både hjerne og hjerte. Med inspiration fra Hildebrandt og Stubberup (Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet) bidrager dette tema til fokus på en bæredygtig ledelse, der efter deres mening baseres på nye måder at opgøre og prioritere værdier og omkostninger på i arbejdslivet. De mener at tiden kalder på helhedspræget, samlende tilgang til ledelse med begreber, der er karakteriseret ved ord som respekt, samhørighed og rummelighed. Temaet sætter fokus på et bæredygtigt perspektiv i virksomheder, organisationer, og hos den enkelte leder/ medarbejder. Fremtidens rationale for god ledelse skal være, noget der skaber værdi i sig selv, uden at tømme eller presse alle ressourcer ud af mennesker og uden at efterlade sig ødelæggende spor i form af stress, nederlag og sygefravær. Ny Neuro-videnskab med blandt andet hjernescanning kan i dag dokumentere hvad effektiv og bæredygtig ledelse handler om, det kommer vi også til at tale om.

Tilmeld dig her:

København |  Aarhus | Kolding

København:

26-09-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Berit

Aarhus:

27-09-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Susanne

Kolding:

07-09-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bente

Overbevisninger til støtte for adfærd

Vi kan have overbevisninger der begrænser os og overbevisninger der støtter os. Det er alt sammen tanker og vi vil her tage fat på tankernes betydning for de valg vi træffer. Hvis du tænker: Dette er svært – så har du sikkert ret. Og hvis du tænker: Det må kunne lade sig gøre – ja så har du ganske givet også ret. Det er altså helt almindeligt og meget nemt at identificere sig med sine tanker og følelser og tro, at “sådan er man bare”. Men det er jo bare nogle tanker, følelser og en tro, du har taget til dig og lever med, som om de var dig. Læg mærke til, hvad du tænker og overvej, at dine tanker ikke behøver at være sande. Dagens på vej møde handler om, hvordan du kan vælge, hvis du er bevidst.

Tilmeld dig her:

København | Aarhus | Kolding

København:

26-10-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Karin

Aarhus:

25-10-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Susanne

Kolding:

12-10-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Liselotte

Mindfulness

Ordet mindfulness henviser til det, at være bevidst opmærksom i det aktuelle øjeblik. De fleste af os er i hverdagen styret af en strøm af autopilot tankeaktivitet, som vi kommer til at identificere os med og som vi kommer til at dømme og bedømme os selv og andre ud fra. Mange oplever at mangle ro i sindet og med enkle metoder kan man træne sit mindfulness, genetablere en ro og styrke evnen til, at være nærværende og accepterende overfor sig selv og andre. Temaet vil se nærmere på Jon Kabat-Zinn´s forskning og udvikling af MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) som er et dokumenteret effektiv træningsprogram, baseret på videnskabelig forskning. Mange mennesker verden over har oplevet, at metoden, der bygger på systematisk træning i mindfulness, fører til forbedret arbejdsevne, livskvalitet og velvære.

Tilmeld dig her:

København |  Aarhus | Kolding

København:

23-11-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Berit

Aarhus:

22-11-2018 Kl. 9– 11
Din inspirator: Susanne

Kolding:

16-11-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Berit

Hvordan gør du stress til din ven

Troen på, at stress er dårlig for dig får indflydelse på, hvordan stress indvirker på dit helbred. Kan måden du tænker på stress gøre dig sundere? Her siger videnskaben ja. Når man ændrer mening om stress kan man ændrer sin krops reaktion på stress. Kelly McGonigal fra Stanford University er kommet frem til nogle ekstraordinære spændende resultater i sine videnskabelige studier, som beviser, at måden, vi opfatter stress på har indflydelse på kroppens reaktion på stress. Dagens på vej møde handler om, hvordan du kan påvirke din opfattelse af stress.

Tilmeld dig her:

København | Aarhus | Kolding

København:

11-12-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Karin

Aarhus:

12-12-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Susanne

Kolding:

07-12-2018 Kl. 9 – 11
Din inspirator: Bente

Dine inspiratorer

Anne-Marie Rødbroe
Bente Graae
Berit Weise
Bo Forsberg
Bo Zoffmann
Karin Jessen
Liselotte Christensen
Susanne Kjær Eskildsen